Handel hurtowy

Wyroby hutnicze

Spółka Stal- Produkt w swojej ofercie na wyroby hutnicze posiada:

Produkty płaskie

Blacha gorącowalcowana w kręgach Stal niskostopowa podwyższonej wytrzymałości
Stali konstrukcyjna o zwiększonej odporności na korozję
Stal konstrukcyjna
Blacha zimnowalcowana w kręgach Wyroby płaskie walcowane na zimno do obróbki plastycznej na zimno z miękkich stali
Taśmy szerokie ze stali konstrukcyjnej
Taśmy szerokie ze stali o podwyższonej granicy plastyczności
Blachy i taśmy stalowe ocynkowane ogniowo
Blachy i taśmy stalowe ocynkowane ogniowo i powlekane
Taśma zimnowalcowana

Produkty długie

Kształtowniki gorącowalcowane Dwuteowniki Równoległościenne
Specjalne
Szerokostopowe
Szerokostopowe specjalne
wg BS
Ceowniki ekonomiczne
"C"
Kątowniki Równoramienne
Nierównoramienne
Płaskowniki
Teowniki
Pręty okrągłe
Pręty kwadratowe
Walcówka okrągła gładka Walcówka ze stali węglowej ogólnego przeznaczenia
Walcówka na drut spawalniczy
Walcówka na druty i liny
Walcówka na śruby i nakrętki
Stale automatowe
Walcówka ze stali niskowęglowej do ciągnienia
Walcówka ze stali węglowej konstrukcyjnej ogólnego i określonego przeznaczenia
Stale do ulepszania cieplnego
Walcówka profilowa
Pręty i druty okrągłe do zbrojenia betonu
Drut spawalniczy
Pręty ogólnego stosowania Pręty okrągłe
Pręty płaskie
Pręty kwadratowe

Produkty specjalne

Kształtowniki dla górnictwa Odrzwia łukowe podatne z kształtowników typu „V”
Jarzma dolne do strzemion SD i SDO
Kształtowniki na przenośniki zgrzebłowe