Handel hurtowy

Surowce

Miał IA, Miał IIA - Węgiel kamienny, energetyczny, typ 31-33

Parametr Symbol j.m. Wartość
Uziarnienie mm 31,5 - 0/20-0
Wartość opałowa Qri MJ/kg 18 - 26
Zawartość popiołu Ar % 8 - 12
Zawartość siarki Srt % 0,3 - 1
Zawartość wilgoci Wrt % 4 - 12

Węgiel

Oferowane w Stal Produkt Sp. z o.o. sortymenty węgla są zgodne z poniższym katalogiem klas ziarnowych:

Sortymenty grube Kostka Ko 200 - 63 mm
Orzech I O I 80 - 40 mm
Orzech II O II 50 - 25 mm
Orzech O 80 - 25 mm
Sortymenty średnie Groszek I Gk I 31,5 - 16 mm
Groszek II Gk II 20 - 8 mm
Groszek Gk 31,5 - 8 mm
Sortymenty miałowe Miał I M I 31,5 - 0 mm
Miał II M II 20 - 0 mm

Ołów